Sponsorizează

ORICE COPIL MERITĂ O ȘANSĂ SĂ ÎNVEȚE

Construiește viitorul copiilor și ei vor construi viitorul nostru. Nu îi lăsa să se zbată în sărăcie. Ajută-i să meargă la școală. Încheie un contract de sponsorizare și redirecționează până la 20% din impozitul companiei tale pentru Asociația Glasul Vieții.

s  [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Anul 2023

Pentru anul 2023: folosește butonul de mai jos să descarci contractul, te rugăm să îl completezi, să îl semnezi, ștampilezi, ne trimiți prin email o copie, apoi virează suma dorită în contul Asociației Glasul Vieții până pe 31 Decembrie.

Anul 2022

Pentru anul 2022: dacă sponsorizarea de anul trecut nu a atins plafonul maxim stabilit de lege, completează contractul cu suma rămasă nealocată și depune Declarația 177 la ANAF până pe 25 decembrie. ANAF va vira suma în contul nostru.

DETALII FISCALE

Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).

Pentru PFA

PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Pentru companiile plătitoare de impozit pe venit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

Declarația 107 și instrucțiuni de completare aici.

pROIECTELE NOASTRE

CE AM FĂCUT NOI DIN SPONSORIZĂRILE TALE

10.233

Copii trimiși la școală

2.884

Familii ajutate

5

Centre pentru mame

și copii

167

Case terminate