Tu întrebi, INIMO răspunde: Cum intrăm la Festivalul INIMO?

Timp de trei zile, în perioada 18-20 august, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou are loc cel mai mare eveniment caritabil din Iași de anul acesta – INIMO – Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune.

Ținând cont de amploarea festivalului, pentru o bună desfășurare, este necesar ca toți participanții să respecte strict anumite reguli.

Este interzisă intrarea pe stadion cu:

 • Droguri sau orice alte substanțe interzise;
 • Recipiente de sticlă, aluminiu sau plastic (în afara celor utilizate în alimentația sugarului (biberoane);
 • Tricouri ori alte articole vestimentare, inscripționate cu mesaje discriminatoare, rasiste ori de natură să aducă prejudicii de imagine Asociației Glasul Vieții;
 • Produse de consum aduse din afara zonei de festival (alimente, băuturi răcoritoare sau alcoolice, apă conserve, cutii etc.);
 • spray-uri paralizante;
 • scaune;
 • animale de companie;
 • artificii;
 • umbrele (recomandăm pelerinele de ploaie)
 • cuțite, bâte, arme și alte obiecte ascuțite care pot fi periculoase pentru ceilalți participanți;

La stadion vor fi standuri și rulote de unde vă veți putea procura apă și mâncare.

Va fi asigurată asistența medicală în caz de nevoie.

Este permis accesul în zona de Festival cu:

 • telefoane mobile/smartphone;
 • baterii externe;
 • selfie stick-uri (din materiale ușoare)
 • camere GoPro;
 • aparate de fotografiat compacte;
 • brichete (exclus cele din materiale metalice);
 • medicamente, insulină, picături, spray inhalator pentru astm, doar dacă sunt însoțite de prescripție medicală ce trebuie prezentată, în caz de solicitare din partea organizatorului/echipei de pază și protecție;
 • pelerine de ploaie;

ALTE REGULI GENERALE:

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGNIZATORULUI

 1. Organizatorul are dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Toate schimbările intră în vigoare odată cu publicarea lor.
 2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, deteriorarea sau furtul bunurilor participanților.
 3. Organizatorul poate restricționa accesul sau poate evacua orice participant care încalcă prezentul regulament sau care are un comportament de natură să perturbe buna desfășurare a Festivalului.
 4. Organizatorul anunță că orice participant la Festival trebuie să se supună controlului atât la intrare cât și în interior, în cazuri speciale sau la cererea echipei de pază și protecție/jandarmerie.
 5. Organizatorul are dreptul de a verifica participanții, periodic, prin sondaj sau ca urmare a unei suspiciuni semnalate de către acesta sau a echipei de pază și protecție și de a confisca orice obiect interzis care vor fi identificate asupra acestora.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 1. Participanții au obligația respectării prezentului Regulament pe toată perioada de derulare a Festivalului.
 2. Orice participant are dreptul de a participa la Festival în baza biletului achiziționat sau în baza gratuităților anunțate.
 3. Este strict interzis tuturor participanților să deruleze orice activități ilegale care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la Festival.
 4. Este interzis tuturor participanților de a folosi zona de Festival în scop publicitar sau comercial fără acordul Organizatorului.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA DE FESTIVAL

 1. Participanții la Festival trebuie să aibă un comportament adecvat pentru astfel de evenimente.
 2. Participanții au obligația de a se abține de la orice acțiune de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică atât a lor cât și a celorlalți participanți la Festival.
 3. Este stric interzisă orice manifestare care nu are legătură cu Festivalul și care nu a fost aprobată, în scris, de către Organizator.
 4. Le este strict interzisă Partenerilor Comerciali vânzarea de băuturi alcoolice minorilor si/sau persoanelor în stare de ebrietate.
 5. Utilizarea și/sau vânzarea de droguri sau orice alte substanțe interzise prin lege este strict interzisă în zona de Festival și se pedepsește conform actelor normative în vigoare.
 6. Ridicarea dronelor în spațiul destinat Festivalului este strict interzisă. (cu excepția celor din echipa media)
 7. Toți participanții la Festival sunt obligați să respecte mediul înconjurător și să nu provoace prejudicii materiale asupra spațiilor.

ÎNREGISTRĂRI FOTO – VIDEO

 1. Pe toată perioada Festivalului INIMO, Organizatorul, partenerii acestuia sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștință și sunt de acord că există posibilitatea de a apărea în aceste materiale, fără pretenții materiale asupra acestora (își dau acordul în momentul în care achiziționează).

De asemenea, Organizatorul are dreptul de a folosi și publica aceste materiale prin mijloace diverse (Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Linkedin sau paginile oficiale ale organizatorilor) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a acorda vreo compensație materială Participantului.

 1. Participanții au dreptul să filmeze și/sau să fotografieze în zona de festival doar în scop personal și doar cu echipamente neprofesionale (ex: telefon mobil, tabletă, aparat de fotografiat compact). În cazul în care există artiști care interzic filmatul și fotografiatul, organizatorul va anunța publicul că acestea vor fi interzise în timpul reprezentației acestora.
 2. Participanții nu au dreptul, fără acordul Organizatorului, să utilizeze gratuit sau oneros înregistrările realizate în timpul Festivalului pentru a nu încălca drepturile personale ale celorlalți participanți.
 3. Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul nerespectării de către participanți a regulilor menționate mai sus.
 4. Organizatorul are dreptul de a înregistra, prin mijloace proprii sau prin terți, întreg festivalul (programe artistice, activități conexe, etc.) și de a face publice, prin orice mijloace, materialele înregistrate, inclusiv pentru promovarea evenimentului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la durata procedurilor de intrare în zona de Festival.
 2. Organizatorul poate opera modificări ale programului artistic (artiști, ore de începere a reprezentațiilor), în mod unilateral, iar participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri cu privire la acestea.
 3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea programelor prezentate de artiști sau de evoluția pe scenă a acestora, iar vizitatorii nu pot ridica pretenții cu privire la acest aspect.
 4. Organizatorul nu va anula Festivalul din cauza vremii nefavorabile, însă în cazul în care autorități publice vor solicita suspendarea/anularea evenimentul din motive de caz fortuit sau de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi suspendate/anulate, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru acestea.
 5. Organizatorul nu este răspunzător de serviciile și produsele comercializate de Partenerii Contractuali în zona de Festival și nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot decurge în legătură cu cumpărarea sau utilizarea serviciilor sau produselor.
 6. Organizatorul nu este responsabil pentru pagubele produse de către participanți în zona de festival.
 7. Organizatorul nu este responsabil/răspunzător pentru acțiunile, comportamentele, etc. din afara zonei de Festival.

ACESUL MINORILOR ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
MINORI

 1. Minorii sub 14 ani au acces gratuit la Festival doar însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal. La cererea reprezentanților Organizatorului sau a echipei de pază și protecție persoana care însoțește minorul trebuie să prezinte orice document din care să reiese vârsta acestuia.
 2. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani împliniți au acces la Festival doar în baza unui bilet valid, a unui act de identitate și a acordului parental completat.

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

 1. Persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, precum și însoțitorii acestora beneficiază de facilități astfel:
 2. Copii cu handicap precum și însoțitorii acestora beneficiază de un abonament la Festival, în mod gratuit;
 3. Adulții cu handicap grav precum și însoțitorii acestora beneficiază de un abonament la Festival, în mod gratuit;
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun incident/accident care privește persoanele cu dizabilități întreaga răspundere pentru aceștia revenind persoanelor cu dizabilități și/sau însoțitorilor acestora. Tot aceștia vor fi răspunzători de supravegherea acestora și de orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVAL

 1. Intrarea în perimetrul de desfășurare a Festivalului este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite de către Organizator. Accesul se va face doar prin intrările special amenajate.
 2. Accesul persoanelor se va face prin porțile de acces special amenajate.
 3. Participanții au obligația ca, pe lângă bilet, să aibă asupra lor și acte de identitate. La solicitarea persoanelor care asigură paza sau a persoanelor care fac parte din organizare, participantul are obligația de a prezenta documentele de acces sau de identitate.
  Participanților le este interzisă în zona de Festival orice forma de activitate economică, publicitară, demonstrații, manifestări și mitinguri de orice fel, împărțire de pliante/flyere.

Este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice și tutun către minori. În acest sens reprezentanții organizatorului și/sau comercianții din zona special amenajată au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate.

OBIECTE PIERDUTE

 1. Obiectele pierdute și găsite vor fi aduse la Punctul de Informații, care va fi amenajat la intrarea în zona de Festival. Din acest punct fiecare proprietar își va putea recupera bunurile pe toată perioada Festivalului dar nu mai târziu de 22 august 2023, ora 12:00.
 2. După această dată, organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare și va încerca identificarea persoanelor pentru returnarea obiectelor

Descarcă aplicația noastră

acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]
acasa [Dan Damaschin - Glasul Vietii]

Aplicație dezvoltată de firma Bull-Software

Donează

1. Online cu cardul:

2. Tranfer în conturile:


Asociația Glasul Vieții (CIF: 31539898)
Cont: Banca Transilvania (COD SWIFT: BTRLRO 22)

RO64BTRLRONCRT00W8759401 (RON)
RO49BTRLEURCRT00W8759401 (EURO)
RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD)
RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (LIRE)

3. REVOLUT: - Vă rugăm cereți detalii
4. În cutia milei de la Biserica din incinta Maternității ,,Cuza Vodă”
(puneți pe GPS Biserica Maternității ,,Cuza-Vodă” și vă lasă exact unde trebuie);
5. Prin PayPal la următoarea adresă: pr.dandamaschin@yahoo.com
6. Prin Poștă sau Curierat pe numele Bisericii Maternității ,,Cuza-Vodă”
Iași, str. Cuza-Vodă, nr. 34.
7. Pentru Western Union, RIA, MoneyGram avem rugămintea de a ne contacta
pentru a vă oferi numele unui voluntar disponibil

Adaugă un comentariu